Typography

Hlavní písmo

Main typeface

Hlavné písmo

Hlavní písmo používáme zejména na webu a v marketingové komunikaci (tisk, digitální prezentace).

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Hlavné písmo používame najmä na webe a v marketingovej komunikácii (tlač, digitálne prezentácie).

Použité styly písma Used font styles Použité štýly písma

Thin (100)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Thin Italic (100)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Extra Light (200)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Extra Light Italic (200)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Light (300)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Light Italic (300)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Medium (500)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Medium Italic (500)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold Italic (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold Italic (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Black (900)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Black Italic (900)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Glyfy Glyphs Glyfy

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Doplňkové písmo

Additional typeface

Doplnkové písmo

Doplňkové písmo používáme zejména v běžném odstavcovém textu a v celém rozsahu ve sdílených dokumentech Google.

We use the additional font mainly in regular paragraph text and in its entirety in Google Shared Documents.

Doplnkové písmo používame najmä v bežnom odsekovom texte a v celom rozsahu v zdieľaných dokumentoch Google.

Použité styly písma Used font styles Použité štýly písma

Thin (100)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Thin Italic (100)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Extra Light (200)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Extra Light Italic (200)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Light (300)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Light Italic (300)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Medium (500)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Medium Italic (500)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold Italic (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold Italic (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Black (900)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Black Italic (900)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Glyfy Glyphs Glyfy

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Alternativní písmo

Alternate typeface

Alternatívne písmo

Alternativní písmo je čistě univerzální. Toto písmo je na každém počítači a informace, které napíšete tímto písmem, se příjemci s největší pravděpodobností adekvátně zobrazí.

The alternate typeface is purely universal. This font is on every computer, and the information you type in this font is most likely to be displayed adequately to the recipient.

Alternatívne písmo je čisto univerzálne. Toto písmo je na každom počítači a informácie, ktoré napíšete týmto písmom, sa príjemcovi s najväčšou pravdepodobnosťou adekvátne zobrazia.

Platforma Platform Platforma Písmo Typeface Písmo
PC Arial
MAC Helvetica / San Francisco

Používání písem

Using typefaces

Používanie písiem

Tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, doplňkové nebo alternativní písmo. Uvedená pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Table for orientation when it is appropriate to use the main, additional or alternate font. The given rules are based mainly on the licensing possibilities of the given fonts.

Tabuľka pre orientáciu, keď je vhodné použiť hlavné, doplnkové alebo alternatívne písmo. Uvedené pravidlá vychádzajú predovšetkým z licenčných možností daných písiem.

Použití písma  Font usage Použitie písma Hlavní písmo Main typeface Hlavné písmo Doplňkové písmo Additional typeface Doplnkové písmo Náhradní písmo Alternate typeface Náhradné písmo
Webdesign 
Mobilní aplikace Mobile apps Mobilné aplikácie
Sdílené online dokumety Shared online documents Zdieľané online dokumenty
Offline dokumenty Offline documents Offline dokumenty
Marketingové tiskoviny Marketing prints Marketingové tiskoviny
E-maily  E-mails E-maily 

Tabulka speciálních znaků

Character table

Tabuľka špeciálnych znakov

Tabulka znaků, které obvykle nejsou na klávesnici a vyžadují speciální, těžce zapamatovatelné zkratky. Každý znak lze kliknutím na tlačítko „Kopírovat“ zkopírovat do schránky k dalšímu použití.

A table of characters that are not usually on the keyboard and require special, hard-to-remember abbreviations. Each character can be copied to the clipboard for further use by clicking the "Copy" button.

Tabuľka znakov, ktoré obvykle nie sú na klávesnici a vyžadujú špeciálne, ťažko zapamätateľné skratky. Každý znak je možné kliknutím na tlačidlo "Kopírovať" skopírovať do schránky na ďalšie použitie.

Znak Character Znak Popisek Label Popisok
Pomlčka půlčtverčíková Half-square dash Polčtvercová pomlčka
Pomlčka čtverčíková Square dash štvorcová pomlčka
Tři tečky Three dots Tři tečky
[ Závorka hranatá levá Square bracket left Štvorcová zátvorka vľavo
] Závorka hranatá pravá Square bracket right Štvorcová zátvorka vpravo
Uvozovky dolní Bottom quotation marks Uvozovky dolné
Uvozovky horní Top quotation marks Uvozovky hornéTop quotation marks
Uvozovky horní angl. Uvozovky horné angl. Top quotation marks (english)
» Špičaté uvozovky Pointed quotes špicaté úvodzovky
« Špičaté uvozovky Pointed quotes špicaté úvodzovky
Špičaté uvozovky jednoduché Pointed quotes simple Špicaté úvodzovky jednoduché
Špičaté uvozovky jednoduché Pointed quotes simple Špicaté úvodzovky jednoduché
Apostrof Apostrophe Apostrof
°  Stupeň Degree Stupeň
% Procento Percentage Percentá

Promile Promile Promile
&
Ampersand Ampersand Ampersand
*
Hvězdička Asterisk Hviezdička

Křížek Cross Křížek

Křížek dvojitý Double cross Dvojitý krížik
·
Středová tečka Middle dot Stredná bodkat

Odrážka Bullet Odrážka
#
Mřížka Hash Hash
@
Zavináč At Zavináč
©
Copyright Copyright Copyright
×
Krát Multiplication Násobenie
±
Plus minus Plus minus Plus mínus
μ
Mikro Micro Mikro

Euro Euro Euro
$
Dolar Dollar Dolár

Bitcoin Bitcoin Bitcoin